top of page
Bookshelf

Šíření

Plán šíření a komunikace projektu

E-Vet v Praze!

Na dalším setkání projektu Erasmus+ Strategická partnerství, které se konalo v květnu 2023, týmy STUCOM a Eu&Pro sdílely cíle a výstupy našeho projektu různým zástupcům organizací z Polska a Turecka.

Šíření akcií Smíchovská

bottom of page