top of page
EP-Logo (1).png

EU-PRO
Centrum

Eu&Pro byla založena v roce 2017 za účelem podpory odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání mladých lidí prostřednictvím neformálního vzdělávání a také posílení klíčových kompetencí dospělých v souladu s aspektem celoživotního učení. Instituce působí v oblasti odborného vzdělávání, vzdělávání mládeže, škol a vzdělávání dospělých. Eu&Pro začala rozvíjet úspěšné projekty od roku 2017. Díky těmto projektům rozšířila Eu&Pro svůj pracovní prostor a získala svou firemní identitu. Eu&Pro se každoročně účastní desítek projektů převážně v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v Praze vítá stovky účastníků. Hlavním účelem těchto projektů je posílení postavení pracovníků odborného vzdělávání a přípravy a studentů prostřednictvím neformálního vzdělávání. Dnes má Eu&Pro po celé Evropě více než dvě stě partnerských dohod v oblasti VTE, vzdělávání mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Kromě toho Eu&Pro vyvíjí společné programy s univerzitami, obcemi, nevládními organizacemi atd. Eu&Pro je expertem na vývoj neformálních a informálních školicích materiálů díky požadavkům na odborné vzdělávání a přípravu, vzdělávání mládeže a dospělých. Eu&Pro má více než 15 certifikovaných pedagogů a více než 20 specializovaných pedagogů. Tímto způsobem Eu&Pro rozšiřuje svou obchodní síť se vzrůstající dynamikou

bottom of page