top of page
Creative Working

Výsledky projektu

1- Inovativní vzdělávací modul

Hlavním cílem modulu je rozvíjet roli odborného vzdělávání a přípravy v podnikatelských ekosystémech. Od vzdělávacího modulu se očekává zvýšení kvantity a kvality digitálních podnikatelských dovedností a talentu studentů ICT a zvýšení znalostí učitelů odborného vzdělávání a přípravy o digitálních startupech a malých a středních podnicích, zahájení podnikání, meziodvětvové příležitosti s průmyslem ICT. Kromě toho bude vyvinuto podnikatelské myšlení a mezi studenty ICT bude podporováno podnikání v oblasti ICT

English Version
Italská verze
inovační modul italsky.png
Česká verze
Španělská verze
inovační modul - španělština.png
Turkish Version

2- Digitální platforma "e-VET"

cropped-e-vet_edited.jpg
bottom of page