top of page

Smíchovská střední průmyslová škola

Smíchovská střední průmyslová škola je úspěšná střední průmyslová škola v Praze s dlouholetou tradicí. Škola byla založena v roce 1901 a v současnosti vzdělává více než 600 žáků z Prahy a středních Čech. Připravuje žáky na další studium či práci ve dvou velmi oblíbených oborech - Informační technologie a Technické lyceum. Informační technologie: Zaměřuje se na prvky ICT - hardware, software, počítačové sítě, CAD systémy, multimédia, programování, operační systémy, kybernetická bezpečnost. Studenti jsou seznámeni s navazujícími technickými předměty a jsou připraveni řešit složité problémy. Technické lyceum: Důraz je kladen na všeobecné znalosti, které se dále rozšiřují o ICT a přírodovědné předměty. V obou oborech se vyučuje anglický jazyk; technické lyceum nabízí i druhý jazyk – němčinu. Kromě vlastního učení se žáci zapojují i do dalších akcí jako je spolupráce s jinými školami, firmami nebo mezinárodní projekty. Zde mohou získat cenné zkušenosti z praktického využití svých znalostí a dovedností, soběstačného a kreativního přístupu k řešení problémů. V minulosti škola získala podporu z projektů EU (OPPA, Leonardo da Vinci, Erasmus+, OPVVV). Každoročně žádá o podporu svých nadstandardních aktivit Magistrát hlavního města Prahy (soutěže, tvorba doplňkových studijních materiálů, spolupráce s dalšími subjekty).

bottom of page