top of page
marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg
marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg

O E-VET
Projekt

Digitální technologie jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu národních ekonomik. Umožňují ekonomikám vytvářet více pracovních míst, zlepšovat životy lidí a budovat lepší a zelenější společnosti. Digitální technologie pomáhají zcela přetvářet hodnotové řetězce, zdokonalovat informace o trhu, zlepšovat efektivitu, zkracovat dobu potřebnou k uvedení na trh a zvyšovat spokojenost zákazníků. Navíc s pomocí technologií mohou nyní malé a střední podniky od prvního dne proniknout do celého světa a okamžitě se dostat na zámořské trhy a talenty.

Cíl projektu

Cílem projektu je především vytvořit digitální podnikatelskou kulturu studentů ICT zlepšením image digitálních podnikatelů a podporou jejich role ve společnosti. Tímto způsobem je zaměřeno na přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy potřebám trhu práce.

Témata a cíle projektu

1

Digitální obsah, technologie a postupy

2

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podniky

3

Podnikatelské učení - podnikatelské vzdělávání

Specifické cíle

1- Zvyšování kvantity a kvality digitálních podnikatelských dovedností a talentu studentů ICT.2. Rozvoj podnikatelského myšlení a podpora podnikání v oblasti ICT mezi studenty ICT.

3. Poskytnout učitelům odborného vzdělávání a přípravy potřebné znalosti o digitálních začínajících firmách a malých a středních podnicích, zahájení podnikání, meziodvětvových příležitostech s průmyslem IKT.4- Usnadnění přístupu ICT podnikatelů k financování a posílení investic.

Cílové skupiny

1- NGOs and Busıness Clusters

2- VET Institutions and VET Centers

3- VET Staff in ICT Field

4- SMEs
 

bottom of page