top of page

Innovative Training Module

V kontextu inovativního vzdělávacího modulu bude 5 hlavních kapitol:

Kapitola 1: Dovednosti potřebné pro prosperující podnikatelský ekosystém pro studenty odborného vzdělávání a přípravy

Kapitola 2: Startup nápady v ICT sektoru

Kapitola 3: Potřeby malých a středních podniků v oblasti digitálních technologií

Kapitola 4: Startup obchodní modely

Kapitola 5: Přístup k financím pro založení startupu Analýza potřeb:

bottom of page