top of page

Druhé nadnárodní projektové setkání v Barceloně

Setkání pořádal Stucom v Barceloně. Na této schůzce byly především řešeny otázky spojené s řízením probíhajícího projektu, monitorováním procesů, projednáváním rozpočtu a celkovou analýzou procesů. Poté byla v důsledku realizovaných projektových aktivit sdílena data získaná do tohoto období. Byla zkoumána a hodnocena hlavní témata výsledku. Každý partner provedl podrobné prezentace o produktu, který chtěl vyrobit. Byl vytvořen plán k identifikaci a doplnění možných nedostatků. Poslední agendou byla organizace a rozdělování úkolů Turecké mobility.

bottom of page