top of page

Třetí mezinárodní projektové setkání v Itálii

Setkání pořádalo Diciannove v Janově. Na tomto setkání bylo celkově hodnoceno průběžné projektové řízení. Poté byl sdílen a prozkoumán první výsledek projektu. Kromě toho byly sdíleny výsledky a dopady vzdělávací mobility v Turecku. Po vyhodnocení a dokončení prvního výsledku v obecné rovině Eu & Pro provedla úvodní prezentaci a rozdělení úkolů pro druhý výsledek.

bottom of page