top of page

Čtvrté nadnárodní projektové setkání v Türkiye

Čtvrté projektové setkání našeho projektu se konalo v Istanbulu, Türkiye dne 26.10.2023 . Hostitelem setkání byla technická univerzita Yıldız. Na schůzce jsme nejprve začali vyhodnocením prvního výstupu projektu, Inovativního vzdělávacího modulu . Po přestávce na kávu jsme pokračovali v hodnocení naší druhé výstupní e-vet platformy. Následujícím úkolem bylo rozdělení úkolů pro třetí výstup, DigiPreneur Game, mezi partnery. Po polední přestávce byl projednán a odsouhlasen rozpočet a time management, stejně jako zhodnocení celkového projektu.

bottom of page