top of page

Páté mezinárodní projektové setkání v Česku

Setkání v Praze jsme zahájili stanovením materiálů, které by každá partnerská instituce měla přidat na platformu, aby se zvýšila kvalita platformy E-Vet, což byl náš druhý nápad. Partnerské instituce také probíraly nápady a vyjádřily své názory na kvalifikovanější platformu.Poté, pro naši třetí myšlenku, hru DigiPreneur, byly zkontrolovány úkoly stanovené na předchozí schůzce a byla stanovena fáze, ve které byli stanoveni partneři. Nakonec byly podrobně zhodnoceny všechny dosud provedené diseminační aktivity, byly stanoveny diseminační aktivity, které mají být provedeny během a po zbývajícím období projektu, a vytvořen standardní účastnický formulář pro multiplikační aktivity.Bylo provedeno celkové zhodnocení projektu, byly vyjádřeny nápady na budoucí spolupráci a setkání bylo ukončeno.

bottom of page