top of page

Kick off Meeting in Czech Republic

Jednalo se o zahajovací setkání projektu. Setkání pořádaného Eu&Pro se zúčastnili dva účastníci z každé partnerské instituce. Byly představeny projektové týmy, které každá instituce vytvořila. Poté byl projednán časový harmonogram, rozdělení úkolů, koordinace mezi partnerskými institucemi, monitorovací a evaluační aktivity a detaily rozpočtového řízení. Poté byly provedeny studie prvního výsledku projektu „Inovativní vzdělávací modul“, jehož aktivity byly zahájeny v předchozím měsíci, a byl zajištěn přenos informací o průběhu a získaných datech do té doby. Na tomto setkání byla vyjasněna pracovní část, která musí být připravena během fáze modulu v rámci WP1 a byly stanoveny dokumenty, které je třeba připravit do příštího nadnárodního setkání.

bottom of page